Board Member

Japan Society of Gene and Cell Therapy: Board Members (2018-2021)

Last Updated: August 8, 2018

Chairman of the Board of Directors (BOD)

Tomoki Todo

Vice-Chairmen

Ryuichi Morishita Takashi Okada

Board Members of Directors

Kazunori Aoki Toshiyoshi Fujiwara Hiroshi Fukuhara Yasufumi Kaneda Yumi Kanegae
Noriyuki Kasahara Akihiro Kume Kohnosuke Mitani Hiroyuki Mizuguchi Hideki Mochizuki
Ryuichi Morishita Shin-ichi Muramatsu Takafumi Nakamura Yasutomo Nasu Toya Ohashi
Takashi Okada Masafumi Onodera Makoto Otsu Masatoshi Tagawa Kenzaburo Tani
Tomoki Todo Eriko Uchida Masato Yamamoto Yoshikazu Yonemitsu

Honarary Director

Yasufumi Kaneda

Secretariate

Hiroshi Fukuhara (Head) Makoto Otsu (Vice)


Auditors

Torayuki Okuyama Katsuto Tamai


Meeting President of the 25th JSGCT2019
Tomoki Todo, M.D., Ph.D. Professor, Division of Innovative Cancer Therapy, and Dept of Surgical Neuro-Oncology,
The Institute of Medical Science, The University of Tokyo

Meeting President of the 26th JSGCT2020 Yoshikazu Yonemitsu, M.D., Ph.D.
Professor, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka Japan.